Warsztaty

W czasie konferencji będzie można wziąć udział w wybranym warsztacie. 

dr Katarzyna Jankowska, Interdyscyplinarne badania nad komunikacją w opiece medycznej

Zbigniew Kowalski, Trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem

Edyta Palka (tylko dla studentów), Przekazywanie niepomyślnych wiadomości w medycynie