Opłata konferencyjna

Opłata


Dzięki staraniom organizatorów możemy obniżyć wysokość opłaty konferencyjnej!!!

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić najpóźniej do 30 września br. Po 30 września opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: udział w sesjach i w wybranym warsztacie, obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne.

W piątek 27 października będzie zorganizowana kolacja dla zainteresowanych uczestników konferencji. Koszt udziału w kolacji wynosi 150 zł.

Studenci mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie, muszą się jednak zarejestrować. Rejestracja zapewnia studentom udział w obradach podczas obu dni konferencji oraz materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad drugiego dnia konferencji (sobota).


Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dane do przelewu:


Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

nr konta: 76 1160 2202 0000 0003 0814 2149

Faktura

Dane do faktury należy podać formularzu rejestracyjnym.