I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" odbędzie się 22 października 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Celem konferencji jest refleksja nad tym, jak skutecznie uczyć w Polsce komunikowania się z pacjentem, aby poprzez dydaktykę poprawiać jakość relacji między chorymi i personelem medycznym, a tym samym podnieść skuteczność procesu leczenia.

Do dzielenia się doświadczeniami oraz dyskusji o nowoczesnych metodach nauczania komunikacji w medycynie zapraszamy przedstawicieli kilku środowisk:

  • pracowników służby zdrowia, studentów (kierunków medycznych i innych, mających kontakt z pacjentami) oraz samych pacjentów. Te różne perspektywy pozwolą ukazać wielość i różnorodność potrzeb oraz możliwości w zakresie kształcenia umiejętności komunikacyjnych;
  • badaczy i wykładowców z różnych dyscyplin naukowych, którzy w swoich badaniach lub działalności dydaktycznej podejmują problematykę komunikacji z pacjentem i mogą zaprezentować przykłady dobrych praktyk komunikacyjnych oraz sprawdzonych metod nauczania komunikacji – na świecie oraz w Polsce.


Zależy nam, aby przedstawiane referaty miały charakter praktyczny i pokazywały zarazem korzyści wynikające ze stosowania określonych metod kształcenia kompetencji komunikacyjnych, jak i różnego typu trudności w ich wdrażaniu i realizacji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś.