II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

 

W programie przewidujemy:

·         wykłady zaproszonych gości

·         obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak:

-  medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem

-  perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce

-  badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków

-  metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych

·         sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji

·         warsztaty, czyli komunikacja medyczna w praktyce

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com. Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.

Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 30 czerwca 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 31 sierpnia 2017 r.